Kategori: kommun

Vi kan PR för advokater och BRF

Bemanning inom den offentliga sektorn

Bemanning inom den offentliga sektorn är en komplex process som involverar rekrytering och hantering av personal. Målet är att bygga och upprätthålla en arbetskraft som möter de varierande behoven inom offentliga organisationer. Det handlar om att identifiera kompetenser och färdigheter som krävs för olika befattningar och ansvarsområden. Inom den offentliga sektorn finns en bredd av…
Läs mer

Så jobbar kommunen med miljöfrågor

Ett samhälle kan driva en mängd olika miljöfrågor beroende på dess prioriteringar, behov och förutsättningar. Såklart handlar det om att bekämpa och anpassa sig till klimatförändringar, planer som minskar växthusgasutsläpp och främjande av förnybar energi. Luftkvaliteten är ett annat arbetsområde, där minskade föroreningar från fordon, industri och andra källor ligger i uppgiftslådan. Inom kommunen är…
Läs mer