Mannheimer Swartling advokatbyrå

Vi kan PR för advokater och BRF

Mannheimer Swartling advokatbyrå

Mannheimer Swartling är en av Sveriges ledande advokatbyråer med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Hongkong. Byrån grundades 1874 och har sedan dess varit en av de mest prestigefyllda och inflytelserika byråerna i Sverige. Mannheimer Swartling erbjuder ett brett spektrum av juridiska tjänster inom olika områden såsom M&A, bank och finans, immaterialrätt, tvistlösning, fastigheter, miljö och energi, och arbetsrätt. Byrån är känd för att ha en stark internationell närvaro och ha erfarenhet av att hantera stora och komplexa affärer och tvister. Flera av Mannheimer Swartlings advokater är rankade som ledande inom sina specialområden i internationella juridiska publikationer som Chambers and Partners, Legal 500 och IFLR1000. Byrån har också fått flera utmärkelser för sitt arbete inom olika områden och är erkänd för sin höga kvalitet och professionella service. Utöver sitt arbete inom juridiken är Mannheimer Swartling också engagerade i samhällsfrågor och hållbarhet. Byrån har en särskild hållbarhetsgrupp som arbetar med att integrera hållbarhet i sin verksamhet och att främja socialt ansvarstagande och miljömässig hållbarhet.

M&A tjänster

Mannheimer Swartling är välkänd för sina M&A-tjänster (Mergers and Acquisitions), vilket är en av byråns kärnkompetenser. Byråns erfarna M&A-team hjälper kunderna att genomföra strategiska affärer, såsom förvärv, avyttringar, joint ventures och fusioner, både inom Sverige och internationellt. Mannheimer Swartlings M&A-team består av erfarna advokater som har stor erfarenhet av att hantera komplexa och krävande transaktioner i olika branscher, inklusive industri, teknik, media, telekommunikation, fastigheter och finansiella tjänster. Teamet har även erfarenhet av att arbeta med kunder i olika faser av en transaktion, från due diligence och förhandlingar till genomförande och integration. Byråns M&A-tjänster inkluderar även rådgivning i samband med kapitalanskaffning, inklusive private equity och venture capital transaktioner. Mannheimer Swartling är också välkänd för sin rådgivning inom bolagsstyrning och compliance-frågor, vilket är en alltmer viktig del av M&A-processen. Genom sin internationella närvaro och erfarenhet av att hantera gränsöverskridande transaktioner kan Mannheimer Swartling erbjuda en helhetslösning för M&A-kunder som sträcker sig över flera jurisdiktioner.

Bank och finans

Mannheimer Swartling är också välkända för sina bank och finans-tjänster och har en betydande expertis inom detta område. Byråns team av erfarna advokater erbjuder rådgivning till banker, finansiella institutioner, investerare, företag och myndigheter inom ett brett spektrum av frågor som rör bank och finans, inklusive reglering, compliance, kapitalmarknader, finansieringstransaktioner och strukturering av finansiella produkter. Byråns bank och finans-team är erfarna i att hantera komplexa och krävande transaktioner och strukturer inom områden som investment banking, krediter, säkerställda transaktioner, kapitalmarknadsaffärer, strukturerade finansiella produkter, finansiell reglering och försäkringar. Mannheimer Swartling är kända för sin djupa kunskap inom reglering och compliance inom bank och finans-sektorn, inklusive rådgivning om nationella och internationella regleringar som MiFID II, GDPR, Basel III och andra finansiella regleringar. Byrån har också lång erfarenhet av att arbeta med reglerande myndigheter och har en god förståelse för hur dessa myndigheter arbetar. Mannheimer Swartlings kunder inom bank och finans-sektorn inkluderar stora svenska och internationella banker, investerare, fondförvaltare, försäkringsbolag och andra finansiella institutioner. Byråns advokater är välkända för sin expertis och erfarenhet inom bank och finans och har fått flera utmärkelser för sitt arbete på detta område.

Immaterialrätt

Mannheimer Swartling är en av de ledande advokatbyråerna i Sverige inom immaterialrätt. Byråns immaterialrättsteam består av erfarna advokater med expertis inom områden som patent, varumärken, upphovsrätt, marknadsföring och dataskydd. Teamet erbjuder rådgivning och stöd till kunder i olika branscher och sektorer, inklusive teknik, media, telekommunikation, life sciences, företag och offentlig sektor. Mannheimer Swartlings immaterialrättspraktik hjälper kunderna att skydda sina immateriella tillgångar, hantera tvister och konflikter samt förhandla avtal och licenser. Inom området patent hjälper Mannheimer Swartlings team sina klienter att skydda sina tekniska innovationer, genom att hantera patentansökningar, övervakning av patenttillstånd, rådgivning om licensiering och tvister rörande patenträttigheter. Inom området varumärken hjälper byråns immaterialrättsteam kunderna att skydda och hantera sina varumärken, genom att hantera varumärkesregistreringar, övervakning av varumärkesportföljer, rådgivning om varumärkesskydd och tvister rörande varumärkesrättigheter. Inom området upphovsrätt hjälper Mannheimer Swartlings team kunderna att skydda sina upphovsrättsliga verk, genom att hantera upphovsrättsregistreringar, rådgivning om upphovsrättsskydd och tvister rörande upphovsrättigheter. Mannheimer Swartling är också välkända för sin expertis inom dataskydd, inklusive GDPR och andra regleringar som rör dataskydd och integritet. Byråns immaterialrätts-team hjälper sina klienter att hantera dataskyddsfrågor, inklusive rådgivning om efterlevnad av regleringar, utveckling av dataskyddspolicyer och tvister rörande dataskydd.