Direct – to -Target

Vi kan PR för advokater och BRF

För ett brett spektrum av publik, från konsumenter till branschkamrater, påverkare och därefter, utvecklar PR-företag innovativa koncept för att höja profilen för ett varumärke på kreativa sätt. Från stunts, gatuteam, gerillamarknadsföring med mera skaffar dem ofta direkt kundengagemang för kunder.