Så jobbar kommunen med miljöfrågor

Ett samhälle kan driva en mängd olika miljöfrågor beroende på dess prioriteringar, behov och förutsättningar. Såklart handlar det om att bekämpa och anpassa sig till klimatförändringar, planer som minskar växthusgasutsläpp och främjande av förnybar energi. Luftkvaliteten är ett annat arbetsområde, där minskade föroreningar från fordon, industri och andra källor ligger i uppgiftslådan. Inom kommunen är…
Läs mer