Setterwalls advokatbyrå

Vi kan PR för advokater och BRF

Setterwalls advokatbyrå

Setterwalls är en av de äldsta advokatbyråerna i Sverige, med rötter som sträcker sig tillbaka till 1878. Idag har byrån kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö och har en omfattande verksamhet inom affärsjuridik. Setterwalls erbjuder rådgivning inom många olika områden, inklusive M&A, fastigheter, tvister, skatt och arbetsrätt. Byrån har erfarna advokater som är specialiserade inom varje område, vilket möjliggör en hög grad av expertis och kvalitet i deras rådgivning. Setterwalls har arbetat med många stora företag och organisationer i Sverige och internationellt, och byrån är ofta involverad i några av de största affärstransaktionerna i landet. De har också vunnit flera priser för sin rådgivning, inklusive ”Law Firm of the Year” på Legal 500 Awards. Setterwalls har en stark tradition av samhällsengagemang och socialt ansvarstagande, och arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor och jämställdhet. Byrån erbjuder också ett omfattande utbildningsprogram för sina medarbetare för att säkerställa hög kvalitet på deras rådgivning och ständig professionell utveckling.

Tvister

Setterwalls erbjuder rådgivning och tjänster kring tvister. De har en särskild avdelning för tvistelösning med erfarna advokater som specialiserar sig på detta område. Byråns tvistelösningstjänster omfattar både nationella och internationella tvister och de kan hjälpa sina klienter med allt från förhandlingar och alternativ tvistlösning till rättsliga förfaranden, såsom skiljeförfaranden och rättegångar. De arbetar med olika typer av tvister, inklusive affärstvister, fastighetstvister, skiljeförfaranden, arbetsrättstvister, intellektuell egendomstvister och tvister inom miljö- och hälsorätt. Setterwalls tvistelösningstjänster sträcker sig också utanför domstolarna och de erbjuder också medlingstjänster för att hjälpa klienter att nå en överenskommelse på ett alternativt sätt. De har också stor erfarenhet av att arbeta med tvister som involverar flera jurisdiktioner och har en internationell rådgivningspraktik som kan hjälpa klienter med tvister i olika länder. Genom att erbjuda en omfattande och skräddarsydd rådgivning för sina klienter, har Setterwalls etablerat sig som en av de främsta advokatbyråerna i Sverige när det gäller tvistelösning.

Skattetjänster

Setterwalls erbjuder också rådgivning och tjänster inom skatterätt. Byrån har erfarna skatteexperter som specialiserar sig på olika skatteområden, inklusive företagsskatter, fastighetsskatter, internationella skatter, moms och indirekta skatter. De kan hjälpa företag och organisationer att hantera skattefrågor som rör verksamheter i Sverige och internationellt. Tjänsterna inkluderar skatterådgivning, skatteplanering, skatteoptimering, skattekontroverser och tvister, skattekomplians, skatterapportering och skattestrategi. Setterwalls skatteexperter arbetar ofta nära samman med byråns andra specialistgrupper, inklusive M&A, fastigheter och kapitalmarknad. På så sätt kan de erbjuda skräddarsydda lösningar som tar hänsyn till de specifika skattefrågorna som kan uppstå i olika affärstransaktioner. Genom att hålla sig uppdaterade på de senaste utvecklingarna inom skatterätt och ha en djup förståelse för affärsverksamhetens skattebehov, har Setterwalls byggt upp en framstående skattepraktik och har hjälpt många företag och organisationer att hantera sin skatterådgivning på ett effektivt och säkert sätt.

Fastigheter

Setterwalls har också en av de ledande fastighetsgrupperna i Sverige och erbjuder en rad olika tjänster inom fastighetsrätt. Deras fastighetsexperter arbetar med fastighetsägare, investerare, fastighetsbolag och entreprenörer för att hjälpa dem med alla typer av fastighetsrelaterade frågor. Byråns fastighetstjänster omfattar bland annat rådgivning kring fastighetsförvärv och avyttringar, fastighetsutveckling, fastighetsfinansiering, fastighetsförvaltning och hyresrätt. De kan också erbjuda juridisk rådgivning och stöd kring fastighetsöverlåtelser, fastighetsavtal, fastighetsrättsliga tvister och fastighetsbeskattning. Deras fastighetsgrupp har stor erfarenhet av att arbeta med olika typer av fastighetsprojekt, inklusive bostäder, kommersiella fastigheter, infrastrukturprojekt och projekt inom offentlig sektor. De har också ett starkt nätverk av fastighetsrelaterade experter, inklusive arkitekter, ingenjörer och fastighetsmäklare. Genom att erbjuda en omfattande och skräddarsydd rådgivning för sina klienter, har Setterwalls fastighetsgrupp byggt upp ett framstående rykte och har hjälpt många företag och organisationer att navigera genom fastighetsrättens komplexa landskap på ett effektivt och säkert sätt.

Hållbarhetsfrågor

Setterwalls är engagerade i hållbarhetsfrågor och arbetar aktivt med att integrera hållbarhet i sin verksamhet och rådgivning. Byrån strävar efter att vara en hållbar organisation och att bidra till en hållbar utveckling i samhället. De har ett dedikerat team av hållbarhetsexperter som arbetar med att integrera hållbarhet i alla aspekter av verksamheten. Teamet erbjuder också rådgivning och stöd till klienter inom olika hållbarhetsområden, inklusive miljöfrågor, socialt ansvarstagande, affärsetik och klimatfrågor. Setterwalls hållbarhetsteam arbetar med att hjälpa klienter att förstå och hantera de hållbarhetsutmaningar som kan uppstå i deras verksamheter. De erbjuder stöd kring hållbarhetsstrategier och policys, hållbarhetsrapportering, hållbarhetsriskhantering och hållbarhetsfrågor i samband med transaktioner och affärer. Byrån är också medlem i UN Global Compact och stöder de globala målen för hållbar utveckling. De strävar efter att integrera de globala målen i sin verksamhet och rådgivning, och att bidra till en hållbar utveckling i samhället. Genom sitt engagemang i hållbarhetsfrågor och sin kompetens inom området kan Setterwalls hjälpa företag och organisationer att integrera hållbarhet i sin verksamhet och att ta ansvar för hållbar utveckling.